• <center>Lever du i en grå vardag? <br>Vi sätter färg på din tillvaron</center>

  Lever du i en grå vardag?
  Vi sätter färg på din tillvaron

  Marmorering, illuision målning, schablonering, sprutning, grängning, målning, tak, väggar, tapetsering, rot, samt nybyggen.

 • <center>Snygg färgsättning ger en trivsam miljö</center>

  Snygg färgsättning ger en trivsam miljö

 • <center>Modern form och färg för den medvetne</center>

  Modern form och färg för den medvetne

 • <center>Det är det lilla extra som räknas</center>

  Det är det lilla extra som räknas

 • <center>Rätt färg ger starkare intryck</center>

  Rätt färg ger starkare intryck

Arbetsmiljöpolicy

 • Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker.
 • Företaget och de anställda skall följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.
 • Vi är medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljö är mer än bara frånvaron av risker.
 • Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt då det skapar trygghet i det dagliga arbetet.
 • En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbete.
 • I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
 • Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot miljön.
 • Inför t.ex. beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.
 • Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.